2011-03-27
 13:06:37

Photos de moi

Ja då får ni två bilder på mig. Det är Rebecka som har tagit dem, men jag har redigerat lite. Inte allt för mycket... Men bara så att jag tydliggör att Rebecka kanske skulle valt att redigera annorlunda!

Two pictures of me. Rebecka took them, but I've edited a bit. Just to be clear that Rebecka might have edited in another way.


Photo: Rebecka Gustafson
Clothes: Coat - H&M, top - H&M, skirt - H&M, shoes - Scorett.


Photo: Rebecka GustafsonCOMMENT THIS POST:

« NAME Save info?

« E-MAIL (not published)

« URL

Comment: