2011-09-13
 07:27:06

Mycket att skriva om

När jag väl sätter mig vid bloggen kommer jag på hur mycket jag borde och kan skriva om, men jag har aldrig tid. Inte ens nu... Egentligen. Jag har väldigt mycket i skolan och sen konståkning, jag känner mig lite stressad. Jag vill skriva, jag vill ha tid med allt, men det har jag inte. Nu måste jag göra mig iordning för skolan.

When I want to write here on the blog I realize how mouch I could write about, but I don't have the time. Not even now. I have a lot to do at school and then I have the figureskating and I feel a bit stressed. I want to write, I want to have the time to do everything, but I don't. Now I have to get ready for school.COMMENT THIS POST:

« NAME Save info?

« E-MAIL (not published)

« URL

Comment: